ورود به پورتال کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :
عضویت در سایت
دعوت به همکاری
بیمه مسافران خارج از کشور

بیمه مسافران خارج از کشور
این بیمه نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد . کلیه خسارات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین شرکت بیمه پاسارگاد و شبکه های بین المللی کمک رسان تضمین و ارائه می گردد و خسارت های ناشی از حادثه ، بیماری و صدمات بدنی مسافران خارج از کشور را پرداخت می نماید .مزایای بیمه نامه مسافرت به خارج از كشور :
ـ تامین هزینه های درمانی، دارویی و بستری شدن و انتقال جسد به ایران
ـ تامین هزینه های فوریت های دندانپزشكی به استثناء پركردن قطعی
ـ پذیرش و انتقال پزشكی به نزدیكترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمه گذار به ایران تحت نظارت پزشكی
ـ همكاری و راهنمائی درصورت سرقت یا مفقود شدن گذرنامه، بلیت، ویزا و سایر مدارك مسافرتی
ـ استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار
شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور - شرکت کمک رسان ایران
 
فصل اول : تعریف

 

1-      بیمه شده : همان بیمه گذار بوده و عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از سوی شرکت سهامی بیمه پاسارگاد.
2-     اعضای بلافصل خانواده : شامل همسر ، فرزندان (دارای سن ۱۸ سال یا کمتر)، والدین و یا هر شخص همراه بیمه گذار که به صورت دایم با بیمه گذار زندگی می کنند.
 

3-     کشور محل اقامت : همان محل اقامت دایـم و یا سکونت بیمـه­گذار است که دراین بیمـه نامه کشـور ایران می باشد.
4-     بیماری : هرگونه تغییر درسلامتی بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه است که قانوناً توسط یک پزشک تشخیص و تأیید شده و شامل هیچیک از دو گروه زیر نباشد.
۱-۴- بیماری مادرزادی که در نتیجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداری به هنگام تولد وجود داشته است.
۲-۴- بیماری سابقه دار که بیمه شده پیش از اخذ بیمه نامه به آن مبتلا بوده است .
۵-    بیماری حاد: هرگونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستری شدن در بیمارستان بوده و بنا به نظر گروه پزشکی "شرکت کمک رسان ایران " بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا این که با خطر مرگ وی همراه باشد.
۶-    صدمات جسمانی : عارضه پزشکی است که به واسطه یک عامل ناگهانی ، قهری و خارج از اراده و کنترل بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه پدید آمده باشد.
۷-    صدمات جسمانی حاد: صدماتی که بنا به نظر گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران  ، بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده باز داشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.
۸-    پوشش و گستره آن : بلافاصله مساعدت های ذکر شده مندرج در فصل دوم بیمه نامه را به علت بیماری وحوادث ناگهانی ناشی از وقایع غیر قابل پیش بینی در طول سفر بیمه گذار و در خارج از کشور محل اقامت وی به بیمه گذار ارایه خواهد نمود، مشروط بر آنکه بیماری یا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافیـایی مشخــص شده و نیز مدت سفر بیمه گذار منـدرج در بیمه نامه (تاریخ اعتبار بیمه نامه) حادث نگردیده باشد .
مفاد این بیمه نامه پس از اتمام سفری که بیمه نامه به خاطر آن ابتیاع گردیده و یا ورود بیمه گذار به محل اقامت خود، هرکدام زودتر حادث شود ، از درجه اعتبار ساقط می گردد.
تذکر مهم : بیمه نامه های صادره طولانی مدت برای سفرهای متعدد بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه در صورتی دارای اعتبار است که مدت هر سفر از ۹۲ روز متوالی بیشتر نباشد.
فصل دوم : خدمات قابل ارایه در سفر
 خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه گذار در خارج ازکشورمحل اقامت وی ارایه خواهد نمود مشروط بر این که مدت هرسفر از ۹۲ روز متوالی بیشترنباشد.
الف : کمک های شخصی
۱-    هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور
فرانشیز: ۲۵ یورو در هر مورد خسارت است ( به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از ۲۴   ساعت ).
۲جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه

۳-  پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی
فرانشیز: ۲۵ یورو درهر مورد خسارت دندانپزشکی است . این هزینه ها به معالجه دندان درد ، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.
۴بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور.
۵-بازگرداندن جسد متوفی
۶- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده
۷ -بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
۸ -تحویل دارو
۹ -ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری
۱۰ -ارائه وجه الضمان
۱۱ -حواله وجه نقد
۱۲ فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور
۱۳ معاضدت حقوقی
ب – پوشش های مربوط به بار همراه مسافر
پرداخت هزینه های مربوط به بار و وسایل شخصی بیمه گذاران مطابق فهرست ( مندرج در بند ب ) و براساس شرایط زیر ارایه خواهد گردید:
تذکرمهم :
اصل تأییدیه حمل بار یا شکواییه موید وقوع فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد می بایست به "شرکت کمک رسان ایران " ارایه شود .
 
 
۱جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما
۲جبران خسارت تأخیر در ورود بار همراه مسافر
۳یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی
 
 
پ – پوشش تأخیر در عزیمت
۱-    درصورتی که تأخیر بیش از ۶ ساعت باشد ، تا سقف ۴۵ یورو.
۲-    در صورتی که تأخیر بیش از ۱۲ ساعت باشد، ۴۵ یورو اضافه بر بند۱ .
۳-    درصورتی که تأخیر بیش از ۱۸ ساعت باشد ، ۴۵ یورو اضافه بربند ۲ .
۴-    در صورتی که تأخیر بیش از ۲۴ ساعت باشد ، ۴۵ یورو اضافه بر بند۳ .
حداکثرتعهد بابت کلیه موارد فوق ۱۸۰ یورو می باشد ، هرگونه تأخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی ، فرودگاه های مبدا و مقصد و یا شرکت های خدماتی طرف قرارداد آن ها و همچنین تأخیر های مربوط به پروازهای چارتــر و غیر عادی از این تعهد مستثنی می باشند.
- شرایط و محدودیت های مربوط به بند پ ( تأخیر در عزیمت )  عبارتند از :
۱- پیش از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه گذار می بایست تأییدیه کتبی درمورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تأخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آن ها دریافت نماید.
۲- خسارت های مربوط به این بخش از تعهدات از زمانی که به موجب تأییدیه رزرو جا ، برای حرکت بیمه گذار مقرر بوده است ، محاسبه خواهد گردید.
 

 

 پوشش هاسقف تعهدات به یورو
۱هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور۵۰۰۰۰ فرانشیز ۲۵
۲جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور درطول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثههزینه های انجام شده
۳پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی۴۰۰ فرانشیز ۲۵
۴بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشورهزینه های انجام شده
۵بازگرداندن جسد متوفیهزینه های انجام شده
۶سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده۸۵۰
۷بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانوادههزینه های انجام شده
۸تحویل داروهزینه های انجام شده
۹ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراریهزینه های انجام شده
۱۰حواله تضمینی وجوه نقد۸۵۰
۱۱حواله وجه نقد۸۵۰
۱۲معاضدت حقوقی۱۵۰۰
۱۳فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور۲۰۰
۱۴جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما۲۰۰
۱۵جبران خسارت تأخیر ورود بار همراه مسافر۱۸۰
۱۶یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصیهزینه های انجام شده
۱۷تأخیر در حرکت هواپیما(وسیله نقلیه)۱۸۰
 
 
توجه :
 
  • بیمه نامه های صادره شش ماهه و دوازده ماهه برای سفرهای متعدد معتبر می باشد. مشروط بر اینکه مدت هر سفر بیش از ۹۲ روز متوالی نباشد.
  • هرگونه اعلام خسارت باید حداکثرظرف مدت ۱۶۸ ساعت (۷ روز) به "شرکت کمک  رسان ایران" اطلاع داده شود.در غیر اینصورت خسارت غیر قابل پرداخت میباشد .
  • هزینه های مربوط به بیماری موجود، عود شونده ، مزمن ، ادامه دار یا بیماری هایی که بیمه شده قبلاً به آنها مبتلا و تحت درمان بوده است قابل پرداخت نمی باشد .